top of page

Retour beleid - Return policy

Return policy - Teruggave beleid

Beste klant, indien uw product bij levering beschadigd toekomt, volstaat het om me een foto te sturen van je beschadigd product. Op dat moment, kan u kiezen tussen een nieuw product te ontvangen of om terug betaalt te worden zonder extra kosten. Het gaat hier om producten dat niet gebruikt zijn.

 

Dearest customer, when you receive your product damaged, you have the choice between getting a new product or getting refunded without any additional costs. It speaks for itself that this is about non used products.

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page