top of page

Temporarily closed until - tijdelijk gesloten tot 31/03/2024

Self Care is also... acting on knowing what you need and give yourself permission to do so.
*Voor NL scroll naar beneden.


What a journey… waw… here I am, where I have finally generated enough appreciation for who I am right here and now, that I am able to hold the space for myself, able to support and fully embrace myself unconditionally.


This is one of the skills that I have been developing ever since my coaching training of “Calling in the One”. Yes, one needs to learn if this was not installed in your brain/way of showing up on a daily basis.


This could be a very long email but for now, I want you to know how much I appreciate you and your support ever since the beginning of HAPPISKIN. it has been an incredible discovery that helped me so much to learn about myself and family dynamics in general. Of course, I was also able to refine my massage skills to a form of art and last but not least, develop beautiful friendships.


What I also learned is that our health is our most important asset and that it is up to us to put our priorities in alignment with our vision and values.


HAPPISKIN will be closed until March 31 next year. I will make best use of this precious time to restore, to practice and integrate more necessary skills needed to live an authentic life, rest and honor my pace.


Please don’t worry and know that I really am able to care of myself now… the fact that I need rest is the accumulation of many different factors which I am aware of. And I feel the importance to cry when I feel grief coming up. Neither my sister nor I have had the time yet to grief the loss of our mum and I can’t and don’t want to keep my tears in anymore.


The last days at HAPPISKIN have been amazing and very vulnerable as my customers and I both shared painful memories and we even shared some tears. It was somehow magical to share so raw and pure. Some people were surprised of how much I have going on in life and how they had no clue. I indeed always made sure to stay professional and making sure it was your moment, but lately, it was asking me too much energy to get myself together, suppress my tears and to be there for you. Life is strongly inviting me to bring all of that love and attention towards myself and share myself with the world from a full cup instead of an empty cup where there is nothing left to give.


For the very first time in my life, I am here for myself and I can’t express how good that feels. I want you to know that I feel appreciated and honored that I may have made some difference in your life. I am excited to see what comes up during the next couple of months with less pressure and more me-time.


Please reach out if you want to go for a walk with me, have a coffee, apero :-) , museum visit…or more fun stuff.


If you need products in the mean time, here are the links where you can buy them online or in store:

Dr. Baumann

Katrien De Vries (Papillon de Beaute), Lelielaan 2, 3061 Leefdaal.

Tel: 0473 65 90 82


Oh Lou Lou


With Love and gratitude,

Nathalie


 

Waw, wat een reis… om eindelijk voldoende appreciatie gegenereerd te hebben voor wie ik ben, hier en nu, om er te zijn voor mezelf, mezelf onvoorwaardelijk ten volle te ontvangen en te steunen.


Dit is een vaardigheid die ik ontwikkelde sinds mijn “Calling in the One” coach training. Inderdaad, dit is iets dat we dienen te ontwikkelen indien deze niet in je brein geïnstalleerd was en geen deel uitmaakte van je dagelijkse manier van zijn/gedragen.


Deze email zou een hele lange kunnen zijn, maar voor nu wil ik dat je weet dat ik ontzettend veel appreciatie heb voor jou en jouw steun en dit sinds de opstart van HAPPISKIN. Het is één grote ontdekking geweest waar ik veel mocht leren over mezelf en dynamieken in families over het algemeen. Uiteraard heb ik mijn massage vaardigheden ook verfijnd tot een vorm van kunst en last but not least, het ontwikkelen van mooie vriendschappen.


Wat ik ook heb geleerd is dat onze gezondheid ons meest waardevolle bezit is en dat het aan ons is om onze prioriteiten af te stemmen op onze visie en waarden.


HAPPISKIN is gesloten tot 31/03/2024. Deze kostbare tijd ga ik optimaal benutten om te herstellen, om meerdere noodzakelijke vaardigheden te oefenen en te integreren die nodig zijn voor een authentiek leven, om te rusten en om mijn ritme te eren.


Maak je alsjeblief geen zorgen, weet dat ik in staat ben om goed voor mezelf te zorgen nu…het feit dat ik rust nodig heb is een accumulatie van meerdere factoren waarvan ik me bewust ben. Ook voel ik het belang van te kunnen rouwen en de tranen hun vrije loop te laten gaan. Tot nu toe hebben noch mijn zus noch ik tijd kunnen nemen om te rouwen sinds het heengaan van onze mama, en ik kan en wil niet langer mijn tranen inhouden.


De laatste dagen voor mijn rust periode inging waren diepgaand en kwetsbaar bij HAPPISKIN. Zowel ik als mijn klanten deelden pijnlijke ervaringen/herinneringen en we deelden zelfs enkele tranen. Het had iets magisch om zo eerlijk en kwetsbaar te delen met elkaar. Zo waren er ook enkele mensen verbaast met dat ze geen idee hadden van wat zich allemaal afspeelt in mijn leven. Inderdaad, ik zorgde er altijd voor om professioneel te zijn en erop toe te zien dat het jouw speciale moment was. De laatste tijd begon het echter heel veel energie te vragen om mezelf bij elkaar te krijgen en mijn tranen in te houden. Het leven nodigt me krachtig uit om nu al die liefde en aandacht naar mezelf toe te brengen zodat ik kan geven vanuit een vol kopje in plaats van een lege kop waar er niets meer is om te geven.


Het is voor het allereerst in mijn leven dat ik er echt ben voor mezelf en ik kan je niet verwoorden hoe goed dat voelt. Ik wil dat je weet dat ik me geapprecieerd voel en vereerd met dat ik mogelijk een beetje verschil heb gemaakt in je leven tot nu toe. Ik voel een zeker enthousiasme om mezelf te (her)ontdekken en ervaren wat er zich zoal aandient wanneer ik minder ballen in de lucht te houden heb en ik meer tijd voor mezelf kan vrijmaken.


Neem zeker contact met me op indien je graag is wil gaan wandelen samen, een koffietje doen, apero :-), museum bezoek… of overige leuke dingen.


Indien je producten nodig hebt kan je ze hier bestellen:

Dr. Baumann


Katrien De Vries (Papillon de Beaute), Lelielaan 2, 3061 Leefdaal.

Tel: 0473 65 90 82


Oh Lou Lou


Met veel liefde en dank,

Nathalie

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page